Бабій Наталія Олександрівна

Бабій Наталія Олександрівна у 2001 році отримала диплом з відсзнакою, закінчивши Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
В 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.
8 жовтня 2008 року отримала науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності вірусологія.
Основні методи роботи – молекулярно-біологічні, вірусологічні. Володіння методиками ІФА, ПЛР (якісний та кількісний аналіз), секвенування ДНК.
 
Основні тренінги та стажування:
- тренінги у м.Варшава (Польща) з питань лабораторного моніторингу ВІЛ-інфікованих пацієнтів та визначення резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів  у 2005 та 2008 рр.
- лабораторний тренінг в Центрі медичної молекулярної вірусології (Centre for Medical Molecular Virology, University College, м.Лондон, Великобританія) у 2008 році.
 
2011рік - підвищення кваліфікації в Національній медичній академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика. Цикл інформації та стажування «Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб».
 
2013 рік – спеціалізація з вірусології в Національній медичній академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика.
 
Участь в національних та міжнародних наукових конференціях.
 
Основні напрямки в роботі:
  • Вивчення впливу збудників вірусних коінфекцій на реплікативну активність ВІЛ та перебіг ВІЛ-інфекції/СНІДу.
  • Дослідження з виявлення мутацій резистентності до АРВ-препаратів в геномі ВІЛ, вивчення субтипової структури популяції ВІЛ, що циркулює в Україні, її філогенетичний аналіз.
  • Рання діагностика ВІЛ-інфекції у дітей віком до 18 місяців; дослідження рівня вертикальної трансмісії ВІЛ від  матері до дитини; вивчення факторів, що впливають на рівень вертикальної трансмісії ВІЛ.
  • Дослідження з визначенню ефективності антиретровірусною терапії у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.