Всеукраїнська благодійна організація «Час життя плюс»
оголошує конкурс на консультанта для надання послуг секретаря робочої групи з підготовки до валідації елімінації
передачі ВІЛ та сифілісу від матері до дитини
 
Конкурс проводиться в рамках проекту «Технічна допомога для валідації України з питань елімінації передачі ВІЛ та сифілісу від матері до дитини (e-ПМД) в Україні», що впроваджується ВБО «Час життя плюс» за фінансової підтримки ЮНІСЕФ в рамках програми «Надання якісних послуг стосовно ВІЛ/СНІДу, в тому числі для підлітків та вагітних жінок»
 
Технічне завдання для консультанта:
 
 • Приймає участь у організації та проведенні засідань Робочої групи.
 • Збирає, узагальнює, формує та подає на затвердження Робочої групи пропозиції щодо порядку денного засідання.
 • Організовує проведення та присутність членів Робочої групи на засіданнях.
 • Узагальнює пропозиції, надані під час засідань для включення в остаточну редакцію протоколів засідань.
 • Веде та оформлює протоколи засідань Робочої групи.
 • Забезпечує діловодство Робочої групи.
 • Формує архів засідань Робочої групи (зберігає реєстраційні форми та протоколи засідань на паперових та електронних носіях).
 • Доводить до відома та контролює виконання протокольних рішень Робочої групи членам Робочої групи та відповідним виконавцям.
 • Приймає участь у заходах з підготовки країни до валідації елімінації ВІЛ та сифілісу від матері до дитини в Україні.
 • Приймає участь у здійсненні моніторингових візитів у регіони з метою перевірки якості рутинних даних з ППМД, підготовка звітів за результатами аудиту.
 • Приймає участь в підготовці аналітичних та інформаційних матеріалів з питань ППМД;  забезпечує їх представлення та розповсюдження серед зацікавлених сторін, розміщення на сайті ЦГЗ. 
 •  Приймає участь у підготовці доповідей та презентацій щодо оцінки заходів з ППМД в Україні на тренінгах, семінарах-нарадах, конференціях, круглих столах.
 • Забезпечує підготовку відповідей на запити державних та неурядових організації.
 • Готує запити до державних структур та міжнародних агенцій з метою отримання необхідної інформації в рамках проведення валідації елімінації передачі ВІЛ та сифілісу від матері до дитини.
 • Виконує поточні завдання Голови Робочої групи або його заступника.
 
Вимоги до професійної компетентності консультанта:
 
 • Вища освіта у галузі знань «Медицина».
 • Післядипломна спеціалізація за фахом «Акушерство та гінекологія» або «Педіатрія» буде перевагою.
 • Не менше 3 років досвіду роботи.
 • Досвід у сфері моніторингу та оцінки заходів протидії ВІЛ/СНІДу та моніторингу програми профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини.
 • Знання англійської мови рівня В1-В2.
 • Відмінні комп'ютерні навички (обов'язкове володіння базовими програмами MS Office).
 • Відмінні міжособистісні й комунікативні навички, вміння працювати в команді.
 
Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі:
Для участі у конкурсі, будь ласка, надішліть супровідний лист та резюме (всі документи мають подаватись українською мовою), на адресу електронної пошти natali@tl-plus.org.ua не пізніше ніж 08 червня 2018 року до 15:00, зазначивши у темі повідомлення «Учасник конкурсу_консультант для надання послуг секретаря робочої групи».
 
З переможцем конкурсу буде укладено договір цивільно-правового характеру.
Організатор конкурсу зберігає за собою право відхиляти кандидатури без пояснення причин.