Err attach not found

Фармаконагляд: контроль побічних реакцій та ефективності АРВ лікарських засобів в лікуванні пацієнтів з ВІЛ

06-10 Червень 2011
Місце проведення:  м. Київ
Результат:

Список фахівців-учасників циклу тематичного удосконалення 
«Фармаконагляд: контроль побічних реакцій та ефективності антиретровірусних лікарських засобів в лікуванні пацієнтів з ВІЛ-інфекцією»
06-10 червня 2011 року, м. Київ

№ п/п ПІБ фахівця Спеціальність Місце роботи
1. Антоняк Світлана Миколаївна лікар-інфекціоніст ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб  ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
2. Бельчина Ірина Валентинівна лікар-епідеміолог Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
3. Борисенко Ганна Валеріївна лікар-дерматовенеролог Кримський республіканський центр профілактики та боротьби зі СНІДом
4. Віхтюк Наталія Володимирівна лікар-інфекціоніст Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом
5. Воронова Ксенія Володимирівна  лікар-інфекціоніст Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України
6. Гетьман Лариса Іванівна лікар-інфекціоніст ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб  ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
7. Євдокімов Андрій Станіславович лікар-інфекціоніст ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
8. Журавель Тетяна Олександрівна лікар-інфекціоніст Дніпропетровський міський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом
9. Загородня Валентина Михайлівна лікар-терапевт амбулаторно-поліклінічне відділення, Житомирський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом
10. Казмірук Володимир Іванович лікар-кардіолог Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА
11. Каптур Людмила Миколаївна лікар-терапевт Управління охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації
12. Капустина Ольга Володимирівна лікар-нарколог Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом
13. Колеснік Наталія Дмитрівна лікар-інфекціоніст Одеський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом
14. Коломейчук Людмила Антоніївна лікар-інфекціоніст ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
15. Корендович Володимир Степанович лікар-гастроентеролог ДЕЦ МОЗ України в Житомирській області
16. Лопатіна Ярослава Володимирівна лікар-інфекціоніст ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
17. Мельник Тетяна Олександрівна лікар-інфекціоніст Вінницький обласний центр з профілактики і боротьби зі СНІДом
18. Мирошниченко Дмитро Валентинович лікар-інфекціоніст Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом
19. Міщенко Оксана Леонідівна медична сестра Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України
20. Мішкой Ірина Петрівна лікар-інфекціоніст Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом
21. Ничипоренко Людмила Степанівна лікар-інфекціоніст ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб  ім.Л.В. Громашевського НАМН України»
22. Петровська Тетяна Миколаївна лікар-терапевт Управління охорони здоров`я Одеської обласної державної адміністрації
23. Романюк Микола Михайлович головний лікар-хірург Чернігівська обласна лікарня
24. Рябоконь Сергій Володимирович лікар-інфекціоніст Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України
25. Скуляк Степан Григорович лікар-інфекціоніст Кіровоградський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом
26. Супруненко Тетяна Василівна лікар-інфекціоніст ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб  ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
27. Трегубенко Сергій Миколайович лікар-терапевт Чернігівський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом
28. Шевчук Валерій Васильович  лікар-інфекціоніст Черкаський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом
29. Шиманська Ольга Олексанлрівна лікар- педіатр Центр "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД" Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"
  Шклянка Михайло Ігоревич лікар-інфекціоніст ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

Програма навчального курсу «Фармаконагляд: контроль побічних реакцій та ефективності антиретровірусних лікарських засобів в лікуванні пацієнтів з ВІЛ-інфекцією» 
06 – 10 червня 2011 року, м. Київ

  Час             Тема
1-й день - 06 червня 2011 року
10:00-10:30 Привітання. Знайомство учасників. Мета та завдання курсу. Огляд навчальної програми.
10:30–10:45 Попереднє опитування учасників (передкурсове тестування).
10:45–11:30 Лекція 1. Безпека ліків: від розробки до медичного застосування. Етапи життєвого циклу лікарських засобів (ЛЗ). Належні практики (GCP, GLP, GMP, GPP, GDP, GPVP). Оригінальні та генеричні ЛЗ, значення програми прекваліфікації ЛЗ ВООЗ.
11:30-11:45 ПЕРЕРВА НА КАВУ
10:45-12:30 Лекція 2. Визначення поняття «побічна реакція». Класифікації побічних реакцій (ПР) ЛЗ.
12:30-13:00 Семінар:  Фактори ризику виникнення ПР ЛЗ. Дискусія стосовно питань ПР та факторів ризику їх виникнення.
13:00-14:00 ОБІД
14:00-14:45 Лекція 3. Нуклеоноз(т)идні інгібітори зворотної транскриптази(НІЗТ): механізм дії, клас-специфічні ПР. ПР окремих препаратів класу НІЗТ.
14:45-15:30 Лекція 4. Ненуклеонозидні інгібітори зворотної транскриптази(ННІЗТ): механізм дії, клас-специфічні ПР. ПР окремих препаратів класу ННІЗТ
15:30-15:45 ПЕРЕРВА НА КАВУ
15:45-16:30 Практичне заняття: ПР окремих препаратів класів НІЗТ та ННІЗТ. Моніторинг ПР. Визначення ступеню серйозності та тяжкості ПР, тактика ведення пацієнтів при виникненні ПР.
16:30-17:15 Лекція 5. Інгібітори протеази (ІП): механізм дії, клас-специфічні ПР. ПР окремих препаратів класу ІП.
17:15-17:45 Практичне заняття: ПР окремих препаратів класу ІП. Моніторинг ПР. Визначення ступеню серйозності та тяжкості ПР, тактика ведення пацієнтів при виникненні ПР.
17:45-18:00 Підбиття підсумків дня. Відповіді на запитання. 
18:00-19:00 ВЕЧЕРЯ
2-й день - 07 червня 2011 року
09:30-10:15 Семінар: Гепатотоксичність, пов'язана з застосуванням антиретровірусних лікарських засобів.
10:15-11:00 Практичне заняття: Гепатотоксичність антиретровірусних ЛЗ. Виявлення, визначення ступеню серйозності та тяжкості ПР, тактика ведення пацієнтів при виникненні ПР на прикладах клінічних ситуацій.
11:00-11:15 ПЕРЕРВА НА КАВУ
11:15-12:15 Семінар: Метаболічний синдром, пов'язаний з застосуванням антиретровірусних лікарських засобів. Ризик серцево-судинних захворювань.
12:15-13:00 Практичне заняття: Метаболічний синдром, пов’язаний з застосуванням антиретровірусних лікарських засобів. Оцінка ризику виникнення серцево-судинних ускладнень.
13:00-14:00 ОБІД
   
14:00-15:00 Семінар: Нефротоксичність, пов'язана з застосуванням антиретровірусних лікарських засобів.
15:00-15:30 Практичне заняття: Нефротоксичність антиретровірусних ЛЗ. Виявлення, визначення ступеню серйозності та тяжкості ПР, тактика ведення пацієнтів при виникненні ПР на прикладах клінічних ситуацій.
15:30-15:45 ПЕРЕРВА НА КАВУ
15:45-16:30 Семінар: Реакції  гіперчутливості, пов'язані з застосуванням антиретровірусних лікарських засобів.
16:30-17:00 Практичне заняття: Реакції  гіперчутливості, пов'язані з застосуванням антиретровірусних лікарських засобів. Виявлення ПР, тактика ведення пацієнтів при виникненні ПР на прикладах клінічних ситуацій.
17:00-17:45 Семінар: Дискусія стосовно гепатотоксичності, метаболічного синдрому, ризику розвитку серцево-судинних захворювань, нефротоксичності та реакцій гіперчутливості, що пов’язані з застосуванням антиретровірусних лікарських засобів.
17:45-18:00 Відповіді на запитання.  Підбиття підсумків дня.
18:00-19:00 ВЕЧЕРЯ
3-й день - 08 червня 2011 року
09:30-10:30 Лекція 1. Визначення поняття «фармаконагляд»(ФН), мета та завдання ФН, історичні аспекти його становлення. Значення ФН для охорони громадського здоров’я. #1111Anbsp;
10:30-11:15 Лекція 2. Нормативно-правова база здійснення ФН в Україні. Підходи до здійснення контролю за безпекою ЛЗ в Україні.
11:15-11:30 ПЕРЕРВА НА КАВУ
11:30-12:00 Семінар: Взаємодія основних партнерів при здійсненні ФН в Україні, комунікація між ними, бази даних.
12:00-13:00 Семінар: Інтерактивна дискусія: Методи збору інформації про ПР ЛЗ (активний та пасивний фармаконагляд), порядок надання інформації про ПР ЛЗ, зберігання та проведення аналізу інформації про ПР ЛЗ. Результати здійснення фармаконагляду в Україні, інтеграція основних партнерів цього процесу. 
13:00-14:00 ОБІД
14:00-15:00 Лекція 3. Визначення причинно-наслідкового зв’язку між розвитком побічної реакції та застосуванням лікарського засобу: види, критерії, методики визначення.
15:00-15:45 Семінар: Медична помилка, як причина виникнення ПР ЛЗ.
15:45-16:00 ПЕРЕРВА НА КАВУ
16:00-16:45 Практичне заняття: Робота в малих групах: Визначення причинно-наслідкового зв’язку між розвитком побічної реакції та застосуванням лікарського засобу (1 підозрюваний лікарський засіб).
16:45-17:45 Практичне заняття: Робота в малих групах: Визначення причинно-наслідкового зв’язку між розвитком побічної реакції та застосуванням лікарського засобу (декілька підозрюваних лікарських засобів).
17:45-18:00 Відповіді на запитання.  Підбиття підсумків дня.
18:00-19:00 ВЕЧЕРЯ
4-й день - 09 червня 2011 року
09:30-10:15 Лекція 1. Рекомендації ВООЗ та підходи щодо сбору інформації про несприятливі наслідки антиретровірусної терапії (АРТ). Активний та пасивний моніторинг.
10:15-11:15 Лекція 2. Структура карти-повідомлення про побічну реакцію лікарського засобу. Вимоги до заповнення карти-повідомлення.
11:15-11:30 ПЕРЕРВА НА КАВУ
11:30-12:15 Практичне заняття: Заповнення карти-повідомлення про побічну реакцію лікарського засобу (1 підозрюваний лікарський засіб).
12:15-13:00 Практичне заняття: Заповнення карти-повідомлення про побічну реакцію лікарського засобу (декілька підозрюваних ЛЗ).
13:00-14:00 ОБІД
14:00-14:45 Семінар: Інтерактивна дискусія: Розбір заповнених карт-повідомлень про побічну реакцію лікарського засобу. Аналіз типових помилок.
14:45-15:45 Лекція 3. Контроль ефективності антиретровірусної терапії (АРТ). Оцінка невдачі АРТ. Тактика лікаря у разі виникнення невдачі АРТ, його нормативно-правове обґрунтування.
15:45-16:00 ПЕРЕРВА НА КАВУ
16:00-17:00 Семінар: Інтерактивна дискусія щодо відсутності ефективності ЛЗ та невдач антиретровірусної терапії.
17:00-17:45 Практичне заняття: Заповнення карти-повідомлення про відсутність ефективності ЛЗ на прикладах клінічних задач щодо невдач антиретровірусної терапії.
17:45-18:00 Підбиття підсумків дня. Відповіді на питання. 
18:00-19:00 ВЕЧЕРЯ
5-й день - 10 червня 2011 року
09:30-10:30 Лекція 1. Взаємодія антиретровірусних та антимікобактеріальних ЛЗ при їх застосуванні  у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/туберкульоз та її вплив на виникнення ПР та ефективність лікування.
10:30-11:30 Практичне заняття. Розбір клінічних задач: Взаємодія антиретровірусних та антимікобактеріальних ЛЗ при їх застосуванні  у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/туберкульоз.
11:30-11:45 ПЕРЕРВА НА КАВУ
11:45-12:30 Лекція 2. Взаємодія антиретровірусних ЛЗ та препаратів для лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та станів у хворих на ВІЛ-інфекцію та її вплив на виникнення ПР та ефективність лікування.
12:30-13:00 Практичне заняття: Розбір клінічних задач: Взаємодія антиретровірусних ЛЗ та препаратів для лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та станів у хворих на ВІЛ-інфекцію.
13:00-14:00 ОБІД
14:00-15:30 Практичне заняття: Розбір клінічних задач, представлених учасниками учбового циклу:  ПР антиретровірусних ЛЗ та заповнення карти-повідомлення про побічну реакцію лікарського засобу.
15:30-15:45 ПЕРЕРВА НА КАВУ
15:45-16:45 Семінар: Лікарські помилки при призначенні ЛЗ. Медична помилка, як причина виникнення ПР ЛЗ.
16:45-17:30 Заключне післякурсове опитування учасників (тестування).
17:30-18:00 Вручення сертифікатів. Офіційне закриття.