Err attach not found

ТБ і ВІЛ-інфекція: діагностика, лікування, профілактика

15-19 Липень 2013
Місце проведення: м. Київ
Результат:
Туберкульоз і ВІЛ-інфекція: діагностика і лікування, ведення випадку»
15–19 липня 2013 р., м. Київ


п/п

ПІБ фахівця

Спеціальність, посада

Місце роботи

 

Волинська область

1

Шмиговська Ірина Василівна

лікар-інфекціоніст

Волинський обласний центр по профілактиці та боротьбі зі СНІД,

2

Дудко Ірина Володимирівна

лікар-фтизіатр

Волинський обласний протитуберкульозний диспансер,

 

Дніпропетровська область

3

Кравченко Олена Миколаївна 

лікар-інфекціоніст

КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. Є.Г.Попкової«ДОР»

4

Скрипченко Ян Станіславович

лікар-фтизіатр

КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 21 ім. Є.Г.Попкової», «ДОР»

5

Соболева Галина Федорівна

медична сестра

«Дніпропетровський міський ПТД» КЗ «ДОР»

6

Василенко Лідія Антонівна

зав. центром СНІДу, лікар-інфекціоніст

КЗ «Павлоградська міська лікарня № 1» ДОР»

7

Комишан Ян Олегович

соціальний працівник

НУО «Дорога життя Дніпро»

8

Кугот Олексій Михайлович

лікар-фтизіатр

КЗ «Павлоградський протитуберкульозний диспансер» ДОР»

9

Тимохіна Світлана Олексіївна

медична сестра

КЗ «Павлоградська міська лікарня № 1» ДОР»

10

Оксень Ірина Сергіївна 

соціальний працівник

КЗ «Павлоградська міська лікарня №1 «ДОР»

 

Донецька область

 

 

11

Полтавец Наталья Олександрівна

в/о зав. відділення; лікар-інфекціоніст

КЛПУ Добропільска ЦМЛ Відділення  профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу

12

Швед Галина Іванівна

лікар-інфекціоніст

Новоазовська  ЦРЛ

 

Одеська область

13

Стариков Федор Вячеславович

лікар-фтизіатр

Тубкабінет Комінтенівський ЦРБ

 

Херсонська область

14

Руденко Олена Григорівна

Лікар-інфекціоніст кабінету «Довіра»

Поліклініка В.Лепетиської ЦРЛ

15

Шиманська Світлана В’ячеславівна

Лікар-фтизіатр

кабінету «Довіра»

Поліклініка В.Лепетиської ЦРЛ

16

Піманова Олена Володимирівна

медична сестра кабінету «Довіра»

Поліклініка В.Лепетиської ЦРЛ

 

м.Київ

17

Морозик Олексій Євгенійович

лікар-інфекціоніст

Центр «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцією/СНІД» Української дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»

18

Самофал Юлія Євгеніївна

медична сестра

Центр «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцією/СНІД» Української дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»

19

Ліпська Віра Віталіївна

соціальний працівник 

Центр «Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцією/СНІД» Української дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»

20

Кліменко Інна Василівна

лікар-фтизіатр, заступник головного лікаря

Київський міський центральний протитуберкульозний диспансер

 

Програма учбового циклу «Туберкульоз і ВІЛ-інфекція: діагностика і лікування, ведення випадку»
15-19 липня 2013 року, м. Київ

1-й день - 15 липня  2013 року

Привітання. Знайомство учасників. Мета та завдання курсу.
Огляд навчальної програми.

Передкурсове тестування учасників.

ПЕРЕРВА НА КАВУ

Лекція 1.  Актуальність проблеми ко-інфекції ВІЛ/ТБ в Україні. Комплексний підхід у наданні допомоги та лікуванні при ко-інфекції  ВІЛ /ТБ.

Лекція 2. Етіологія та патогенез ВІЛ-інфекції.

ОБІД

Лекція 3. Клінічна класифікація ВІЛ-інфекції.

ПЕРЕРВА НА КАВУ

Лекція 4. Етіологія та патогенез туберкульозу. Особливості туберкульозу при ВІЛ-інфекції.

Практичне заняття 1: Розбір клінічних випадків пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ. Визначення стадії ВІЛ-інфекції, формулювання діагнозу.

Підбиття підсумків дня. Відповіді на питання.  Вільна дискусія.

ВЕЧЕРЯ

2-й день - 16 липня  2013 року

Лекція 1. Класифікація туберкульозу.

Практичне заняття 1: Розбір клінічних випадків пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ. Визначення стадії ВІЛ-інфекції, формулювання діагнозу.

ПЕРЕРВА НА КАВУ

Лекція 2. ТБ легенів у ВІЛ-інфікованих: особливості перебігу, діагностика, організація діагностики.

Лекція 3. Раннє виявлення туберкульозу у ВІЛ-інфікованих.

Практичне заняття 2: Труднощі та помилки діагностики захворювання легень при ВІЛ-інфекції. Розбір клінічних випадків пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ. Визначення стадії ВІЛ-інфекції, формулювання діагнозу.

ОБІД

Лекція 4. Захворювання органів дихання у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією.

Практичне заняття 3:  Розбір клінічних випадків (ТБ легенів. Пневмоцистна пневмонія).

ПЕРЕРВА НА КАВУ

Лекція 5. Командний підхід у наданні допомоги та лікуванні хворих з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ.

Підбиття підсумків дня. Відповіді на питання. Вільна дискусія.

ВЕЧЕРЯ

3-й день - 17 липня  2013 року

Лекція 1. Позалегеневий туберкульоз: особливості діагностики, клінічні прояви, перебіг,  наслідки.

Практичне заняття 1: Розбір клінічних випадків (плеврит, ТБ внутрішньогрудних л/вузлів, периферичних л/вузлів, хребта, шкіри).

ПЕРЕРВА НА КАВУ

Лекція 1 (продовження). Позалегеневий туберкульоз: особливості діагностики, клінічні прояви, перебіг,  наслідки.

Практичне заняття 2: Розбір клінічних випадків (плеврит, ТБ внутрішньогрудних л/вузлів, периферичних л/вузлів, хребта, шкіри).

ОБІД

Лекція 2. Ураження ЦНС у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією.

Практичне заняття 3: Розбір клінічних випадків (токсоплазмоз, первинна лімфома ЦНС, ПМЛ, ВІЛ-деменція).

ПЕРЕРВА НА КАВУ

Лекція 3. Туберкульоз ЦНС при ВІЛ-інфекції.

Практичне заняття 4: Розбір клінічних випадків (туберкульоз ЦНС при ко-інфекції ВІЛ/ТБ).

Підбиття підсумків дня. Відповіді на питання.  Вільна дискусія.

ВЕЧЕРЯ

4-й день - 18 липня  2013 року

Лекція 1. Антиретровірусна  терапія (АРТ). Цілі АРТ. Основні класи АРВ препаратів та їх характеристика. Критерії ефективності АРТ. Еволюція ВААРТ.

Лекція 2. Показання до АРТ. Особливості показань до  АРТ при ко-інфекції ВІЛ/ТБ. Схеми АРТ 1 ряду. Особливості схем 1 ряду при коінфекції ВІЛ/ТБ. Особливості схем 1 ряду при різних клінічних випадках. (Національні протоколи та протоколи ВОЗ, 2006). Синдром відновлення імунної системи (СВІС). ТБ як прояв СВІС. 

ПЕРЕРВА НА КАВУ

Практичне заняття 1: Розбір клінічних випадків (показання до АРТ при ко-інфекції ВІЛ/ТБ, СВІС).

Лекція 3. Лікування ТБ при ВІЛ-інфекції. Принципи, схеми терапії, оцінка ефективності.

ОБІД

Лекція 4. Побічні ефекти АРТ. Діагностика та тактика ведення.

Практичне заняття 2: Розбір клінічних випадків (призначення протитуберкульозної терапії, АРТ, моніторинг ефективності лікування).

Лекція 5. Прихильність до АРТ. Формування  прихильності до лікування.

ПЕРЕРВА НА КАВУ

Практичне заняття 3: Розбір клінічних випадків (моніторинг ефективності лікування, моніторинг побічних ефектів, моніторинг прихильності).

Підбиття підсумків дня. Відповіді на питання.  Вільна дискусія.

ВЕЧЕРЯ

5-й день - 19 липня  2013 року

Лекція 1. Хіміорезистентний туберкульоз.

Лекція 2. Захист від зараження ВІЛ на робочому місці. Постконтактна профілактика. Національні протоколи.

ПЕРЕРВА НА КАВУ

Лекція 3. Особливості лікування споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН).

Лекція 4. Інфекційний контроль у протитуберкульозному закладі.

ОБІД

Післякурсове тестування учасників.

Офіційне закриття.