Неврологічні і психічні захворювання та розлади у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією

03-07 Серпень 2015
Місце проведення: В Києві на базі Українського національного тренінгового центру (УНТЦ).
Проект: На базі Українського національного тренінгового центру (УНТЦ) відбувся тренінг «Неврологічні і психічні захворювання та розлади у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією». 
Результат: Завдяки отриманим знанням з питань нейропатогенеза ВІЛ та напрацьованим в процесі навчання навичкам підходу до лікування захворювань ЦНС у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією та ВІЛ-асоційованих нейрокогнітивних розладів, курсанти зможуть використовувати у своїй клінічній практиці кращі стандарти з лікування, догляду та соціального супроводу пацієнтів з ВІЛ інфекцією для надання їм якісної та ефективної допомоги.