Всеукраїнська благодійна організація «Час життя плюс»
оголошує конкурс на консультанта для надання послуг з аналізу відповідності  країни стандартам необхідним для валідації елімінації передачі ВІЛ та сифілісу від матері до дитини у частині дотримання прав людини, гендерної рівності та залучення громад у процес елімінації передачі ВІЛ та сифілісу від матері до дитини
 
Конкурс проводиться в рамках проекту «Технічна допомога для валідації України в питань елімінації передачі від матері до дитини (e-ПМД) в Україні», що впроваджується ВБО «Час життя плюс» за фінансової підтримки ЮНІСЕФ в рамках програми «Надання якісних послуг стосовно ВІЛ/СНІДу, в тому числі для підлітків та вагітних жінок».
 
Технічне завдання для консультанта:
 
 • Надає підтримку Робочій Групі (РГ) з підготовки до валідації елімінації передачі ВІЛ та сифілісу від матері до дитини в Україні (ЕПМД), створеної наказом ЦГЗ МОЗ України №24-АДГ від 19.04.2018 року, у частині аналізу компоненту щодо прав людини і гендерної рівності та залучення громад у процес елімінації передачі ВІЛ та сифілісу від матері до дитини шляхом:
 • огляду досліджень та аналіз національних інформаційних ресурсів щодо визначеної сфери та збору інформації про існуючу структуру та механізми реалізації прав у сфері ППМД і залучення спільнот у програму;
 • адаптації до умов України розробленого ВООЗ опитувальника та організації анкетування у вибраних регіонах на рівні сайтів де надаються послуги використовуючи інструмент вимірювання існуючих практик та готовності країни до валідації ЕПМД і прогресу у дотриманні прав людини у сфері ППМД ВІЛ та сифілісу, гендерної рівності та та залучення громад;
 • адаптації до умов України розробленого ВООЗ опитувальника для ключових стейкхолдерів національного та регіонального рівнів та ВІЛ-позитивних жінок  щодо прав людини, гендерної рівності та залучення громад до програми ЕПМД;
 • інтерв’ю на основі адаптованого опитувальника стейкхолдерів та представників, організацій громадянського суспільства, включаючи організації ВІЛ-позитивних жінок щодо їх оцінки стану захисту прав жінок на сексуальне та репродуктивне здоров’я та гендерної рівності та стан залучення громад до програми ЕПМД;
 • проведення 2 фокус груп серед жінок (в тому числі ВІЛ-позитивних жінок) щодо їх оцінки стану захисту їх прав на сексуальне та репродуктивне здоров’я та гендерної рівності;
 • здійснення візитів до регіонів для збору даних (після узгодження з боку ЮНІСЕФ);
 • аналізу результатів отриманих на основі заповнення розроблених опитувальників під час візитів;
 • на основі отриманих та проаналізованих даних, сформулювати висновки та рекомендації щодо викорінення прогалин та покращення програми профілактики передачі ВІЛ та сифілісу від матері до дитини у частині забезпечення рівного доступу до послуг з позицій дотримання прав людини та гендерної рівності;
 • підготовки звіту  щодоправ людини, гендерної рівності та залучення громад за напрямком ППМР, що стане частиною загального звіту країни з питань валідації ЕПМР.
 • Координує свою діяльність з членами РГ, іншими установами та закладами, та зацікавленими сторонами у сфері ЕПМД.
 • Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією завдань з питань валідації ЕМПД, що покладені на Робочу групу.
 
 
Вимоги до професійної компетентності консультанта:
 
 • Освіта у галузі медицини/охорони здоров’я/соціальної сфери/соціології, юриспруденції та права.
 • Не менше 3 років досвіду роботи з програмного управління проектами у сфері протидії ВІЛ/СНІДу спрямованими на захист прав ключових спільнот.  
 • Знання та розуміння національних цілей програми ППМД та механізмів її реалізації.
 • Досвід участі у дослідженнях та розробки аналітичних матеріалів та звітів у сфері ВІЛ/СНІДу.
 • Відмінні комп'ютерні навички (обов'язкове володіння базовими програмами MS Office).
 • Відмінні організаційні та комунікаційні навички.
 
Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі:
Для участі у конкурсі, будь ласка, надішліть супровідний лист та резюме (всі документи мають подаватись українською мовою), на адресу електронної пошти chaszhyttyplus@gmail.com не пізніше ніж 18 березня 2019 року до 15:00, зазначивши у темі повідомлення «Учасник конкурсу_права людини та гендерна рівність».
 
З переможцем конкурсу буде укладено договір цивільно-правового характеру.
Організатор конкурсу зберігає за собою право відхиляти кандидатури без пояснення причин.
 

Додаткова інформація

 ТOR_HRGender_new_updated67 Кб