Про центр

Діяльність Українського національного тренінгового центру ВБО «Час Життя Плюс» проводиться недержавною організацією, що працює протягом багатьох років в партнерстві з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України, Національної медичної Академією післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, багатьма національними, регіональними та міжнародними партнерами; заснована на філософії командного мультидисциплінарного підходу, який зарекомендував себе як найбільш ефективний. Тренери є досвідченими і діючими фахівцями як в сфері практичної медицини: діагностики та лікування пацієнтів з ВІЛ-інфекцією; так і в сфері навчання медичних та немедичних працівників різного рівня кваліфікації з питань профілактики і лікування ВІЛ-інфекції, психологічного, соціального супроводу ЛЖВ; в своїй роботі з навчання спираються на національні та міжнародні стандарти та найкращі практики, засновані на принципах доказової медицини.

Основні напрямки діяльності УНТЦ

 • Розробка навчальних програм в сфері післядипломної освіти
 • On-line консультування
 • Ведення реєстру тренінгів, національних та міжнародних тренерів, учасників цільової аудиторії (в т.ч. з використанням програми TrainSMART)
 • Збір потреби в навчанні та планування навчання у партнерстві з УЦКС МОЗ України
 • Розробка і національна сертифікація в системі післядипломної освіти України навчальних програм та планів для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців і мультидисциплінарних команд, що здійснюють супровід пацієнтів з ВІЛ/СНІД та супутніми захворюваннями
 • Проведення тренінгів з різних аспектів лікування, догляду і підтримки хворих на ВІЛ/СНІД для лікарів різного фаху та мультидисциплінарних команд із залученням соціальних працівників, а також спеціалізованих тренінгів для консультантів, соціальних працівників та кейс-менеджерів з формування прихильності до лікування при ВІЛ та супутніх захворюваннях
 • Здійснення клінічного наставництва для регіональних та місцевих медичних закладів і фахівців, які забезпечують надання допомоги хворим на ВІЛ/СНІД та супутні захворювання;
 • Формування національного реєстру тренерів, наставників, експертів та розробників навчально-методичних матеріалів з питань супроводу ВІЛ/СНІД;
Аналіз та накопичення нових доказових даних, медичних рекомендацій з ведення ВІЛ-інфекції, релевантних національних та міжнародних документів для забезпечення актуальності та наукової новизни інформації, яка надається під час навчання. 

Тренінгове меню УНТЦ
(2008 – 2018)

 • Програми, спрямовані на забезпечення якісного лікування дорослих пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, включаючи лікування супутніх захворювань та коінфекцій
 • Програми, спрямовані на забезпечення якісного лікування дітей з ВІЛ-інфекцією, включаючи лікування супутніх захворювань та коінфекцій

Програми, спрямовані на підвищення якості роботи закладів охорони здоров’я, що надають послуги дорослим та дітям з ВІЛ-інфекцією

Історія створення

З 2004 (року початку розширення доступу до АРТ в Україні, завдяки Програмі ГФ 1 раунду “Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні”) до лютого 2008 року основну діяльність з базової підготовки фахівців, які забезпечують супровід ЛЖВ в Україні на основі комплексного мультидисциплінарного підходу, здійснював Регіональний учбово-інформаційний центр (РУІЦ) з проблем допомоги та лікування ВІЛ/СНІД в Євразії (проект технічної допомоги ВООЗ), який також будував партнерство міжнародних організацій: АМСЗ (організація діяльності РУІЦ), ВООЗ (втілення стандартів ВООЗ з АРТ) з Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (НМАПО ім. П.Л. Шупика), Клінікою ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В Громашевського НАМНУ», яка слугувала клінічною базою РУІЦ, Українським Центром профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України (правонаступником якого є ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України»).

В результаті цієї діяльності з підготовки кадрів в сфері ВІЛ/СНІДу був сформований Український національний тренінговий Центр як партнерство ВБО «Час життя плюс», що здійснювала супровід ЛЖВ, з Клінікою ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В Громашевського НАМНУ» на основі мультидисциплінарного підходу, в межах спільної моделі супроводу ЛЖВ.
Збережено та зміцнено партнерство Клініки ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В Громашевського НАМНУ» з Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та інших ключових партнерів.

Прагнення та завдання УНТЦ

Забезпечення якісного, орієнтованого на клієнта, медичного та соціально-психологічного супроводу пацієнта, на основі мультидисциплінарної моделі, у відповідності до національних стандартів, підходів ВООЗ та найкращих світових практик.
Розбудова кадрового потенціалу системи лікування, догляду і підтримки в Україні на всіх рівнях надання допомоги.
 
Клініка ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України» з 1989 року здійснює лікування, догляд та підтримку ЛЖВ з усіх регіонів України (національний рівень). В 2000 році АРТ була розпочата в Україні саме в цій Клініці за рахунок Державного Бюджету. На теперішній час 2 170 пацієнтів з ВІЛ-інфекцією безперервно отримують АРТ в Клініці Інституту за рахунок Державного Бюджету та ГФ. ВБО «Час Життя Плюс» протягом багатьох років працює в єдиному терапевтичному просторі з Клінікою ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України», здійснюючи супровід ЛЖВ.
Національна медична Академія післядипломної освіти є ключовим партнером Клініки ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України» та ВБО «Час Життя Плюс» в навчанні кадрів, які працюють в сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу на основі мультидисциплінарної моделі.

Український національний тренінговий центр (УНТЦ) зміцнює партнерство з Міжрегіональними Тренінговими Центрами: Запорізьким Тренінговим Центром (партнерство Запорізької медичної Академії післядипломної освіти та Запорізького обласного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом) та Вінницьким Тренінговим Центром (партнерство Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова та Вінницького обласного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом).

Запорізький та Вінницький Центри профілактики та боротьби зі СНІДом мають клінічну базу, є сталими державними закладами охорони здоров’я, що здійснюють лікування, догляд та підтримку ЛЖВ на обласному рівні.
Усі заходи УНТЦ плануються у відповідності до наявних нагальних національних потреб у посиленні кадрової спроможності системи супроводу ЛЖВ у всіх регіонах України, що є основою для практичної реалізації усіх заходів з лікування, догляду та підтримки ЛЖВ, передбачених Загальнодержавними програмами забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, а також поширенню на національному і регіональному рівні національних стандартів надання допомоги ЛЖВ, стандартів ВООЗ та кращих світових практик.

Усі навчальні програми і заходи УНТЦ ґрунтуються на філософії командного мультидисциплінарного підходу, який, зарекомендував себе в світі і Україні як найбільш ефективний у забезпеченні комплексного супроводу ЛЖВ та є невід’ємною частиною національних протоколів та стандартів надання допомоги людям, хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні

Типова мультидисциплінарна команда (МДК) включає лікаря-інфекціоніста (та може включати відповідно до специфіки клінічних випадків: лікаря-фтизіатра та/або лікаря нарколога), медичну сестру та психолога, яким необхідно забезпечити відповідну післядипломну підготовку з питань лікування, догляду і підтримки хворих на ВІЛ/СНІД

Партнерство УНТЦ ВБО «Час Життя Плюс»

 • Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 
 • Федеральне агентство «Центри контролю та профілактики захворювань, США» (CDC)
 • I-TECH (Університет Вашингтон)
 • ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
 • Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»
 • ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України»
 • Регіональні центри профілактики та боротьби зі СНІДом
 • Міжрегіональні тренінгові центри
 • ДП «Державний експертний Центр МОЗ України»
 • ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»
 • Європейське регіональне бюро ВООЗ, UNICEF
 • МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»
 • ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій»

МБФ «Фонд Вільяма Дж. Клінтона» 

Джерела фінансування

 • Проекти, що виконуються за підтримки ГФСТМ (1, 6, 10 раунди, 2008 - 2014) – МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
 • Проекти, що виконуються за підтримки Федерального агентства «Центри контролю та профілактики захворювань США» (CDC) – ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ», Університет Вашингтон
 • Проекти, що виконуються за підтримки Агентства США з Міжнародного розвитку – PACT Inc., Deloitte та інші
Благодійні пожертви бізнес-структур та підприємців

В результаті співпраці з партнерами

Всього Українським національним тренінговим центром ВБО «Час життя плюс» з 2008 по березень 2018 року було навчено 2 149 лікаря різних фахів (інфекціоністів дорослих та дитячих, фтизіатрів, неврологів, педіатрів, акушерів-гінекологів, терапевтів, психіатрів, сімейних лікарів тощо), 516 медсестер, 538 соціальних працівників та психологів – загалом 5 237 особи.