Інформація для фахівців

Інформація для фахівців,
які задіяні в процесі надання
послуг супроводу та лікування
людей, які живуть з ВІЛ
 
Шановні колеги!
 
Маємо нагоду цим листом висловити Вам щиру повагу та подякувати за співпрацю  у забезпеченні безперервного та ефективного супроводу, лікування і підтримки пацієнтів з ВІЛ-інфекцією в Україні та нагадати Вам про можливість доступу до консультаційних послуг (дистанційне консультування) фахівців відділення ВІЛ/СНІДу клініки ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» (клініки ІЕІХ) для лікарів та соціальних працівників регіональних лікувальних центрів та/або НУО, які задіяні в процесі супроводу/лікування ВІЛ-позитивних дорослих осіб. Це є одним із завдань проекту «Лікування, догляд і підтримка ВІЛ-позитивних дорослих пацієнтів відділення СНІДу клініки ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», які належать до найвищої категорії складності», який виконує ВБО «Час життя плюс» за підтримки БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».

Клініка ІЕІХ є спеціалізованим закладом надання допомоги ВІЛ-позитивним дорослим з усіх регіонів України, пацієнтам з ко-інфекціями ВІЛ/туберкульоз, ВІЛ/ВГВ та ВІЛ/ВГС, забезпечує АРТ та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань і ускладнень в амбулаторному і стаціонарному режимах лікування. Починаючи з 2000 року відділення ВІЛ/СНІДу клініки ІЕІХ є закладом, який має найбільший досвід проведення АРТ в країні в цілому. Багаторічний досвід усталеного партнерства та налагоджена модель співпраці медичної установи – відділення ВІЛ/СНІДу клініки ІЕІХ та ВБО «Час життя плюс», що працюють в єдиному терапевтичному просторі, довели успішність комплексного, орієнтованого на пацієнта, медичного та соціально-психологічного супроводу на основі мультидисциплінарного підходу для надання допомоги людям, які живуть з ВІЛ.

Відділення СНІДу має досвід ведення пацієнтів з невдачами  на попередніх етапах лікування. Враховуючи потреби пацієнтів із тривалим анамнезом АРТ, антиретровірусною резистентністю, невдачами переносимості внаслідок супутніх захворювань (хронічні вірусні гепатити, цироз печінки, психічні захворювання та розлади, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, дисліпідемія та інші порушення метаболізму), потрібно приділяти найбільшу увагу пацієнтам, в яких виникла потреба зміни/заміни схеми АРТ через побічну дію та/або через неефективну схему лікування, щоб надати шанс людям, які живуть з ВІЛ, на якісне та продуктивне життя та розширити в цілому можливості ефективного попередження подальшої передачі ВІЛ.

Хворі на ВІЛ-інфекцію можуть бути Вами направлені в клініку ІЕІХ у зв’язку із складністю встановлення клінічного діагнозу, діагностики та/або лікування важких форм опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань і ускладнень та/або неефективністю лікування на попередньому етапі. У разі виникнення потреби Ви можете отримати консультаційні послуги фахівців ІЕІХ на будь якому етапі супроводу/лікування клієнта, в тому числі дистанційно.
 
До цільової групи проекту відносяться ВІЛ-позитивні дорослі, які належать до високої категорії складності, зумовленої:

 
невдачею на попередньому етапі діагностики і/або лікування;
неефективністю попередніх схем АРТ;
наявністю важких СНІД- індикаторних ОІ, ко-інфекцій (ТБ, вірусні гепатити та інш.), супутніх захворювань та ускладнень.
Фахівці задіяні в наданні консультаційних послуг:
 
Науковий співробітник відділу вірусних гепатитів та ВІЛ/СНІДу, Антоняк Світлана Миколаївна, тел.: 050 330 14 55
Завідувач відділеням СНІДу, Коломійчук Людмила Антоніївна, тел.: 050 463 57 00
Лікар відділеня СНІДу, Супруненко Тетяна Василівна, тел.: 099 292 15 82
Кейс-менеджер Тимошок Олена Костянтинівна, тел.: 050 727 57 64 
 
Звертатись, з питань віддаленого супроводу/консультування, до фахівця по співпраці з регіонами, Сака Антона Володимировича: 063 858 66 71, sak@tl-plus.org.ua.

Сподіваємось на нашу подальшу плідну співпрацю.