Конкурс на розробку мобільного додатку

 

Всеукраїнська благодійна організація «Час життя плюс» оголошує відкритий конкурс експертів для розробки мобільного додатку для лікарів-інфекціоністів, що працюють з пацієнтами, хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД

Конкурс проводиться в рамках діяльності Організації.

ВБО «Час життя плюс» (надалі – «Організатор конкурсу») – всеукраїнська благодійна організація, зареєстрована у березні 2001 року. Організація створена і діє у відповідності з Конституцією України, Законами України «Про благодійництво та благодійні організації», іншими чинними нормативно-правовими актами України та Статутом Організації. Організація діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування і гласності. Діяльність, яку проводить ВБО «Час життя плюс», спрямована на розбудову кадрового потенціалу системи лікування, догляду і підтримки ЛЖВ в Україні на всіх рівнях надання медичної допомоги та забезпечення якісного, орієнтованого на клієнта соціально-психологічного супроводу ЛЖВ. Організація з початку своєї діяльності тісно співпрацює з відділенням СНІДу Клініки ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України». Місія організації – об'єднання зусиль задля сприяння досягненню рівних можливостей для ВІЛ-позитивних людей їх справедливому та стабільному майбутньому в Україні та підтримка національної політики в сфері ВІЛ/СНІД. Більш детально про діяльність, яку впроваджує ВБО «Час життя плюс», можна дізнатись на веб-сайті http://hivtri.org.ua/partners/lifetimeplus

Мета конкурсу

Метою конкурсу є відбір одного експерта, завданням якого є співпраця з розробниками мобільного додатку для лікарів-інфекціоністів, що ведуть лікування пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, та надання консультацій за такими напрямками:

 • консультування розробників мобільного додатку щодо критеріїв призначення АРТ пацієнтам з ВІЛ-інфекцією;
 • консультування розробників мобільного додатку щодо алгоритму вибору препаратів та схем лікування пацієнтів з ВІЛ-інфекцією;
 • надання розробникам мобільного додатку документів, необхідних для розробки мобільного додатку (як то клінічні протоколи, накази МОЗ України та інші нормативні документи, що регулюють лікування пацієнтів з ВІЛ-інфекцією);
 • консультування розробників мобільного додатку щодо алгоритму призначення та заміни препаратів для лікування опортуністичних інфекцій у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією;
 • перегляд тестових версій мобільного додатку з метою перевірки правильності внесених алгоритмів.

Термін надання консультаційних послуг: в період з вересня 2014 р. по листопад 2014 р.

Очікувані результати

 1. Надано консультації розробникам мобільного додатку щодо критеріїв призначення АРТ пацієнтам з ВІЛ-інфекцією; щодо алгоритму вибору препаратів та схем лікування пацієнтів з ВІЛ-інфекцією; алгоритму призначення та заміни препаратів для лікування опортуністичних інфекцій у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією;
 2. Переглянуто та погоджено тестові версії мобільного додатку.

Кваліфікаційні вимоги до конкурсантів

 1. Вища освіта в медичній сфері.
 2. Знання нормативно-правових документів України, міжнародних рекомендацій та рекомендацій ВООЗ в сфері лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу.
 3. Досвід практичного надання медичних послуг ВІЛ-інфікованим пацієнтам в Україні протягом щонайменше останніх 5 років.

Перелік документів, які необхідні для участі в конкурсі

 • резюме конкурсанта(ів);
 • копія диплому про вищу освіту;
 • копія документів, що підтверджують роботу у медичному закладі та досвід у лікуванні пацієнтів з ВІЛ-інфекцією.

Усі зазначені вище документи надсилаються електронною поштою на адресу: natali@tl-plus.org.ua (у полі «Тема» вкажіть «Резюме – експерт для розробки мобільного додатку для лікарів-інфекціоністів»).

Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:

Останній термін прийому документів – 28 серпня 2014 року. Реєстрація завершується о 18.00. Резюме, які надійшли пізніше зазначеного терміну, не реєструватимуться і не розглядатимуться.

 • Переможці конкурсу будуть повідомлені про його результати впродовж 10 робочих днів;
 • Результати конкурсу будуть надіслані конкурсанту повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену в резюме;
 • З переможцем конкурсу буде укладено договір цивільно-правового характеру;
 • Організатор конкурсу зберігає за собою право відхиляти кандидатури без пояснення причин.

 

Додаткова інформація

 Оголошення про конкурс64 Кб
 Опис позицій_технічне завдання35.44 Кб
 Форма пропозиції33.09 Кб