Продовження конкурсу на відбір консультантів

ВБО «Час життя плюс» оголошує продовження конкурсу
на відбір консультантів для розробки навчально-тренінгового курсу з питань консультування й тестування на ВІЛ-інфекцію та проведення двох тренінгів за розробленим курсом

Обґрунтування:

В рамках проекту "Інституціоналізація навчально-тренінгового курсу з питань КіТ у програму медичних академій післядипломної освіти", що впроваджується ВБО «Час життя плюс» за підтримки проекту RESPOND/FHI 360, передбачається розробка навчально-тренінгового курсу з питань консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію для лікарів сімейної медицини, лікарів-інфекціоністів та лікарів-фтизіатрів ЗОЗ первинного рівня, лікарів-наркологів та інших медичних фахівців, залучених до супроводу пацієнтів з ВІЛ-інфекцією.

На сьогодні існує ряд програм з консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, проте є ряд питань, які не висвітлені в жодному з цих курсів. Крім того, більшість з розроблених програм стосуються лише до- та післятестового консультування при проходженні тесту на ВІЛ-інфекцію, тоді як консультування відбувається не тільки під час тестування, але й під час кожного візиту пацієнта до лікаря.

ВБО «Час життя плюс» має забезпечити розробку курсу, який би задовольняв стандартам медичних академій післядипломної освіти та уможливив проходження тематичного удосконалення лікарями, які ведуть пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. Для цього консультантам, обраним в рамках цього конкурсу, буде надана вся доступна ВБО «Час життя плюс» інформація з приводу існуючих курсів та тем, що висвітлюються в цих курсах.

Після розробки навчально-тренінгового курсу планується провести його пілотування в рамках двох тренінгів, один з яких пройде на базі факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, а інший – на базі Запорізької медичної академії післядипломної освіти.

Загалом до діяльності з розробки навчально-тренінгового курсу планується залучити декілька консультантів (не більше п’ятьох).

Обов’язки:

 1. Ознайомлення з існуючими програмами тематичного удосконалення з питань консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, затвердженими Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та з посібником з консультування з питань ВІЛ-інфекції у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону (UNICEF, FHI, WHO) – до 22.05.2015.
 2. Розробка сесій навчально-тренінгового курсу з питань консультування й тестування на ВІЛ-інфекцію (включаючи презентації у форматі PowerPoint та коментарі до слайдів) згідно з планом проведення навчально-тренінгового курсу (Додаток 1 до оголошення – Орієнтовна тематика, що має бути покрита в рамках навчально-тренінгового курсу; тематика може бути змінена, розширена або звужена в рамках роботи над курсом за узгодженням з залученими сторонами); розробка до- та післякурсового опитувальника для оцінки рівня знань слухачів курсу – до 29.05.2015.
 3. Участь у зустрічі робочої групи з питань консультування й тестування на ВІЛ-інфекцію (дату буде повідомлено додатково; не пізніше ніж 05.06.2015).
 4. Участь у проведенні двох пілотних тренінгів з питань консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію на базі факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького та Запорізької медичної академії післядипломної освіти (до 31.06.2015)
 5. За результатами проведення двох пілотних тренінгів за потреби внести зміни до розроблених сесій та надати остаточний варіант всіх матеріалів ВБО «Час життя плюс» (до 15.07.2015).

Вимоги до кандидатів:

 1. Вища освіта в соціальній сфері та/або в галузі охорони здоров’я.
 2. Досвід роботи в сфері ВІЛ/СНІД (включаючи роботу у грантопрограмах та організаціях – надавчів грантів у сфері ВІЛ/СНІДу) - від 3 років; робота у міжнародній організації розглядатиметься як перевага.
 3. Досвід роботи у сфері розробки та проведення навчально-тренінгових курсів – від 3 років.
 4. Досвід співробітництва з Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та/або факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького та/або Запорізькою академією післядипломної освіти – від 3 років.
 5. Рівень комп’ютерних навичок – вільне володіння Outlook, Word, Excel, Power Point тощо.
 6. Вільне володіння українською мовою (усно та письмово).
 7. Досвід співробітництва з ВБО «Час життя плюс» розглядатиметься як перевага.

Особисті якості кандидатів:

 1. Аналітичне мислення, спроможність чітко висловлювати свої думки.
 2. Вміння працювати в команді та незалежно/самостійно.
 3. Вміння швидко реагувати та приймати рішення.
 4. Наполегливість, вміння концентрувати увагу на деталях.

Для участі у конкурсі, будь ласка, надішліть супровідний лист, резюме та фінансову пропозицію (грошовий еквівалент – гривня) за 1 день роботи (всі документи мають подаватись українською мовою), зазначивши у темі повідомлення посаду, на яку Ви надсилаєте резюме, на адресу електронної пошти natali@tl-plus.org.ua не пізніше ніж 17.00 20 травня 2015 року.

Про організацію:

Всеукраїнська благодійна організація «Час життя плюс» зареєстрована  у березні 2001 року та об’єднує громадян України. Організація створена і діє у відповідності з Конституцією України, Законами України «Про благодійництво та благодійні організації», іншими чинними нормативно-правовими актами України та Статутом Організації. Організація діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування і гласності. Діяльність, яку проводить ВБО «Час життя плюс», спрямована на розбудову кадрового потенціалу системи лікування, догляду і підтримки ЛЖВ в Україні на всіх рівнях надання медичної допомоги та забезпечення якісного, орієнтованого на клієнта соціально-психологічного супроводу ЛЖВ. .Організація з початку своєї діяльності тісно співпрацює з відділенням СНІД Клініки ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України». Місія організації – об'єднання зусиль задля сприяння досягненню рівних можливостей для ВІЛ-позитивних людей їх справедливому та стабільному майбутньому в Україні та підтримка національної політики в сфері ВІЛ/СНІД. Більш детально про діяльність, яку впроваджує ВБО «Час життя плюс», можна дізнатись на веб-сайтіhttp://hivtri.org.ua/partners/lifetimeplus

Дякуємо!

Додаткова інформація

 Продовження конкурсу на відбір консультантів23.4 Кб
 Додаток 1. Орієнтовна тематика, що має бути покрита в рамках курсу15.18 Кб