Бондаренко Анатолій Матвійович

Анатолій Матвійович Бондаренко - Президент Всеукраїнської Благодійної Організації «Час Життя Плюс», Співголова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація ЧСЧ-сервісних організацій України».

У 1975 році А. М. Бондаренко закінчив з відзнакою Донецький державний університет і отримав кваліфікацію «біолог-генетик, викладач біології і хімії». У 1985 році успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук в Московському державному університеті ім. М. В. Ломоносова. У 1985 році за цикл наукових робіт «Можливості і обмеження керування кінетикою мітозу культивованих рослинних клітин» був нагороджений Медаллю і дипломом «За кращу наукову роботу» для молодих вчених Академії Наук України. З 1986 до 1998 року працював завідувачем лабораторії клітинної селекції Інституту фізіології рослин Академії Наук України. Вів активну суспільну діяльність: був секретарем Наукової Ради Академії Наук України з питань селекції і генетики,  входив до складу редакційної колегії наукового журналу «Фізіологія й біохімія культурних рослин». Опублікував понад 50 наукових робіт з генетики, цитології та біотехнології.

З 1998 року почав виконувати волонтерську роботу в Благодійній організації «Час Життя Плюс», пов'язану з наданням соціальної та психологічної підтримки ВІЛ-інфікованим громадянам України а також активно включився в роботу зі створення в Україні руху ВІЛ-інфікованих громадян на захист свої прав.

У 2000 році був обраний головою Координаційної Ради Всеукраїнської благодійної організації «Мережа людей що живуть з ВІЛ/СНІД». В 2001 році обраний Президентом Всеукраїнської благодійної організації «Час Життя Плюс». В цьому ж році був призначений на посаду заступника директора з біотехнології Науково-дослідного Інституту «Стіролінжпроект» концерну «Стірол».

З 2003 року і до тепер перейшов на постійну роботу в організації ВБО «Час життя плюс». Пройшов багато різноманітних тренінгів з питань антиретровірусного лікування, формування прихильності до АРТ, соціально-психологічного консультування, стратегічного планування діяльності організацій. А. М. Бондаренко є висококваліфікованим й досвідченим консультантом ВІЛ-позитивних пацієнтів і їхнього близького оточення з різноманітних питань щодо ВІЛ/СНІД.

А. М. Бондаренко заснував в організації роботу декількох груп самодопомоги, найбільш популярною й відомою з них є група самодопомоги для ВІЛ-позитивних ЧСЧ. Так робота організації в галузі соціальної і психологічної підтримки ВІЛ-позитивних ЧСЧ в 2005 році визнана найкращою у Східній Європі й організація нагороджена спеціальним призом на Міжнародному гей-форумі в м. Берліні. Разом із колегами з Інституту соціології в м. Берліні та Інституту соціальної і політичної психології Академії педагогічних наук України проведено спеціальне наукове дослідження за результатами якого видана книга «Соціально-психологічні механізми розповсюдження епідемії ВІЛ/СНІД та інфекцій, що передаються статевим шляхом в Українській гей-спільноті».

Бондаренко Анатолій Матвійович є автором і розробником серії тренінгів для ВІЛ-позитивних, зокрема на такі теми як «Життєвий цикл ВІЛ», «Антиретровірусна терапія (АРТ)», «Прихильність до АРТ», «Сокотерапія при ВІЛ-інфекції», «Профілактика захворювань печінки при ВІЛ-інфекції» та низки інших. Він є також головним консультантом та розробником «Стандарту надання соціальних послуг для ВІЛ-позитивних людей» і «Учбового модулю з питань профілактики ВІЛ/СНІД» на замовлення Коаліції ВІЛ-сервісних організацій.

Ним надруковані такі брошури для ВІЛ-позитивних людей, як «Сокотерапія при ВІЛ-інфекції», «Безпечний секс для чоловіків, які мають секс з чоловіками». А.М. Бондаренко був науковим редактором серії буклетів, що видавалися ВІЛ-Альянсом з різних питань ВІЛ-інфекції СНІДу, а також консультантом  видання книги ВІЛ-Альянсом «Життя з ВІЛ».

А.М. Бондаренко є одним з провідних тренерів з питань медико-соціального та психологічного супроводу людей, які живуть з ВІЛ.