«Нормативно-правова база»

  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/637-2013-%D0%BF
  • Наказ МОЗ України "Про  затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті С» http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140402_0233.html