Резистентність ВІЛ до антиретровірусних препаратів та її моніторинг

Навчально-тренінговий курс «Резистентність ВІЛ до антиретровірусних препаратів та її моніторинг» розроблений у тісному співробітництві мультидисциплинарної команди фахівців, що мають досвід у клінічному веденні пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, призначенні АРТ та заміні/зміні режимів АРТ на основі клінічних показників, побічних реакцій, результатів моніторингу вірусного навантаження (ВН) ВІЛ та результатів тестів на антиретровірусну резистентність – кандидата медичних наук, лікаря-епідеміолога, вірусолога референс-лабораторії Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України, старшого наукового співробітника відділу ВІЛ та ВІЛ-асоційованих інфекцій ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України» Люльчук М.Г., кандидата біологічних наук, мікробіолога-вірусолога референс-лабораторії Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України, старшого наукового співробітника відділу ВІЛ та ВІЛ-асоційованих інфекцій ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України» Бабій Н.О., лікарів-інфекціоністів Клініки ДУ «Інститут епідеміології й інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної Академії медичних наук України» на чолі з Заслуженим лікарем України Антоняк С.М.
Навчально-тренінговий курс «Резистентність ВІЛ до антиретровірусних препаратів та її моніторинг» здійснюється в межах проекту «Доступ спільнот до послуг з догляду та лікування ВІЛ через зміцнення систем охорони здоров’я» - «ACCESS» за підтримки Федерального агентства США «Центри з контролю та профілактики захворювань США» (CDC) в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)», що впроваджується ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».
В результаті навчально-тренінгового курсу учасники отримають теоретичні знання й практичні навички, необхідні для визначення потреби у зміні режимів АРТ та вчасному проведенні такої зміни.
 
Мета курсу: Надання інформації з ключових питань лабораторного моніторингу ВІЛ-інфекції, біології ВІЛ, проблеми первинної резистентності ВІЛ; удосконалення знань слухачів курсу щодо причин та механізмів формування антиретровірусної резистентності ВІЛ, поняття генетичного бар'єру та фармакокінетики лікарських засобів, характеристик основних мішеней антиретровірусної терапії; допомога у прийнятті рішення щодо необхідності зміни схем АРТ на основі отриманих знань щодо основних мутацій резистентності ВІЛ до нуклеозидних, ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази, інгібіторів протеази, інших класів АРВ-препаратів.  
 
Цільова група: лікарі-інфекціоністи обласних та міських центрів профілактики й боротьби зі СНІДом та лікарі інших закладів охорони здоров’я, що надають послуги з лікування та супроводу пацієнтів з ВІЛ-інфекцією.
 
Очікувані результати: підвищення кваліфікації й тематичне удосконалення фахівців, залучених до лікування, догляду й підтримки ЛЖВ, проведення та супровід АРТ, формування в учасників курсу навичок аналізу даних, отриманих в ході проведення аналізу на резистентність, та прийняття зважених рішень про заміну окремих препаратів або схем лікування на основі даних такого аналізу, що призведе до підвищення ефективності й покращення якості надання допомоги ЛЖВ на всіх рівнях в умовах реформування системи охорони здоров’я й децентралізації медичної допомоги.