Тихоненко Ольга Юріївна

Тихоненко Ольга Юріївна - керівник напрямку "Всеукраїнський ресурсний центр з формування та підтримки прихильності лікуванню" Всеукраїнської благодійної організації «Час Життя Плюс».

Ольга Юріївна Тихоненко успішно закінчила Київський Державний Університет Технології та дизайну за спеціальністю «менеджмент організацій», здобула спеціальну підготовку у Школі соціальної роботи Києво-Могилянської академії та пройшла курс «Консультування людей з залежністю».

Тривалий час з 1998 до 2003 року Ольга Юріївна Тихоненко очолювала відділ допомоги ЛЖВС та членам їх родин Броварської Районної Громадської Організації Жіночий Реабілітаційний Центр „Надія". 

З 2004 року Ольга Юріївна Тихоненко прийшла на роботу у центр соціально-психологічної підтримки й немедичного догляду ВБО „Час Життя Плюс" на посаду соціального працівника, водночас працювала координатором зі співпраці та спільного ведення клієнтів з мережею Асоціації християнських реабілітаційних центрів. До основних обов'язків О.Ю. Тихоненко належали такі види діяльності: організація комплексної підтримки в проведенні лікування ЛЖВС, заснованої на партнерстві між медичною установою (Клініка в Лаврі) і неурядовою організацією (ВБО „Час Життя Плюс"), передусім, забезпечення доступності лікування, прихильності, соціально-психологічної допомоги в єдиному психотерапевтичному просторі на основі командного мультидисциплінарного підходу, робота з удосконалення і зміцнення команди супроводу антиретровірусної терапії (АРТ) (лікар - медична сестра - психолог - кейс-менеджер - соціальні працівники - волонтери): систематичний спільний розгляд випадків клієнтів, удосконалення розподілу ролей і обов'язків в команді, поліпшення комунікації, робота з споживачами наркотиків (СІН), надання психологічної підтримки в прихильності лікуванню, переадресація та супровід активних СІН до програм реабілітації, супровід в організації обстеження і лікування в протитуберкульозній службі, лікувальних установах загальної медичної мережі, допомога в забезпеченні антибіотиками, перев'язувальним матеріалом, іншими лікарськими препаратами і медичними засобами, організація догляду за тяжкохворими пацієнтами Клініки, консультування членів сім'ї, родичів і друзів ЛЖВС з питань, пов'язаних з ВІЛ/СНІД, наркотичною залежністю, забезпечення високої прихильності АРТ, організація системи моніторингу прихильності до лікування та підтримання зв'язку  з ВІЛ-позитивними пацієнтами, розробка та впровадження в практику методичних та інформаційних матеріалів для пацієнтів, які отримує АРТ, залучення та організація отримання гуманітарної допомоги для ВІЛ-позитивних клієнтів, організація та проведення тренінгів для ЛЖВС з питань організації груп взаємодопомоги, роботи з християнськими організаціями, психологічної підтримки, прихильності АРТ із залученням  міжнародних організацій, обмін досвідом з НУО в регіонах, що починають проекти з прихильності щодо питань організації мультидисциплінарної команди, проблем прихильності АРТ.

За ініціативою Ольги Юріївни Тихоненко на базі Всеукраїнської благодійної організації «Час Життя Плюс» у 2008 році створено Всеукраїнський ресурсний центр з формування та підтримки прихильності лікуванню, метою якого є підготовка кадрів та підвищення якості соціального супроводу людей, які живуть з ВІЛ, в рамках програм догляду та підтримки, який О.Ю. Тихоненко очолила на початку 2009 року.

Ольга Юріївна Тихоненко брала участь у розробці Національного клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції дорослих та підлітків (2006 р.), (розділ 4.3. «Дотримання режиму проведення АРТ»).

З 2005 року Ольга Юріївна Тихоненко – тренер-викладач Регіонального учбово-інформаційного центру з проблем допомоги та лікування ВІЛ/СНІД у Євразії.

З 2007 року Ольга Юріївна Тихоненко є національним та міжнародним тренером та наставником Українського національного тренінгового центру для медичного та немедичного персоналу лікувально-профілактичних закладів всіх регіонів України та Республіки Молдова, Казахстану та Таджикистану з питань соціального супроводу та формування прихильності при лікуванні ВІЛ-інфекції та супутніх захворювань.